Contract bedrijfsafval

Selectieve inzameling bij bedrijven is wettelijk verplicht. U huurt bij ons een container gemengd bedrijfsafval. Afsluiten van een contract is een wettelijke verplichting. Meer info hierover: www.ovam.be/iksorteer/afvalstromen

U kan de template downloaden en het contract handmatig invullen of vul onderstaand formulier in en verkrijg zo een ingevuld contract.

Druk het ingevulde contract af in tweevoud en stuur ons beide exemplaren ondertekend op. Wij sturen U een door ons gesigneerd exemplaar terug.

1. Bedrijfsgegevens
2. Methode van inzameling
3. Overzichtstabel selectieve inzameling
Overzichtstabel van de verschillende selectief in te zamelen stromen en hun inzamelwijze