Afvalverwerking

Afval bereikt ons op 2 manieren : Ceyssens nv verhuurt containers aan bedrijven, kmo's en particulieren en beschikt ook over een vergund containerpark waar kmo's hun afvalstoffen kunnen deponeren.
Het binnenkomend afval wordt via onze weegbrug geregistreerd. Monostromen (aangevoerde stoffen van dezelfde soort) worden soort per soort bij mekaar gevoegd. Gemengd bedrijfsafval wordt in de sorteerloods opgekiept en manueel voorgesorteerd.  Een gedeelte gaat verder voor machinale sortering en de fractie die uiteindelijk overblijft komt in aanmerking voor energiewinning middels verbranding in verbrandingsovens.  Alle afvalstoffen die ons bedrijf verlaten vinden steeds hun bestemming bij verwerkers die door de OVAM erkend zijn.

Containerverhuur

Wij verhuren containers aan bedrijven en particulieren voor opruimingswerkzaamheden en adviseren hierbij zoveel mogelijk een voorgesorteerde inzameling. Wij bieden oplossingen op maat om afvalverwijdering betaalbaar te houden. De klant geeft op voorhand aan welk specifiek sorrt afval hij in de container wil deponeren. Wij plaatsen containers voor:

Gemengde afvalstromen
 • Gemengd grof afval
 • Gemengd bouw- en sloopafval
 • Huisopruimingen
Monostromen
 • Gemengd steenpuin of zuiver betonpuin
 • Vulgrond (zuiver gele grond) of teelaarde (zwarte grond en graszoden)
 • Niet-teerhoudend asfalt (wij testen eventueel een staal hiervan)
 • Houtafval (a-, b- en c-hout)*
 • Metalen
 • Ytong en/of cellenbeton
 • Gyproc
 • Kunststoffen - hard (pvc, hdpe)
 • Kunststoffen - zacht (bouwfolies, eps (isomo van verpakking))
 • Cementgebonden asbest (eterniet)
 • Vlakglas (isolatieglas, spiegels, gewapend glas, serreglas)
 • Groenafval (takken, snoeiafval, tuinhout, stronken)
 • Verpakkingsafval (verpakkingsfolie, EPS (piepschuim van verpakking), papier en karton)

Containerpark voor KMO's

Bedrijven kunnen volgende afvalstoffen zelf leveren:

 • Steenpuin
 • Grond, al dan niet met stenen
 • Gemengd restafval
 • Gemengd bouw/sloopafval
 • Ytong - cellenbeton
 • Gyproc
 • Asbestplaten (cementgebonden asbest)
 • Vlakglas (isolatieglas, spiegels, gewapend glas, serreglas)
 • Hout (a-, b- en c-hout)*
 • Harde kunststof (HDPE, PVC)
 • Verpakkingsfolie
 • Papier en karton
 • Metaal
 • Groenafval
* a-hout = onbehandeld hout, b-hout = behandeld hout (vezelplaat, mdf, osb, multiplex, hardboard, geverfd hout), c-hout = gedrenkt of gecresoteerd hout

Voor onze klanten die een container huren voor gemengd bedrijfsafval
Download hier het verplichte Contract bedrijfsafvalinzameling